INDB File

? Cách mở file .INDB? Những phần mềm mở file .INDB và sửa file lỗi. Convert Binary INDB file sang định dạng khác.

.INDB File Extension

   
File name INDB File
File Type Adobe InDesign Book File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .INDB là file gì?

INDB là Page Layout Files - Adobe InDesign Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INDB chứa một cuốn sách được tạo ra bởi Adobe InDesign, một bố cục trang chuyên nghiệp và chương trình xuất bản. Nó lưu trữ nhiều tài liệu .indd, trong đó bao gồm các trang và các chương của cuốn sách. INDB còn cả các file bao gồm số trang, chỉ mục và thông tin định dạng khác.

What is a INDB file?

An INDB file contains a book created by Adobe InDesign, a professional page layout and publishing program. It stores multiple .INDD documents, which comprise the pages and chapters of the book. INDB files also include the page numbers, indexes, and other formatting information.

Cách mở .INDB file

Để mở file .INDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDB do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InDesign CC
  • Parallels Tools Center
  • Nanihira_8

Chuyển đổi file .INDB

File .INDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *