INDD File

? Cách mở file .INDD? Những phần mềm mở file .INDD và sửa file lỗi. Convert N/A INDD file sang định dạng khác.

.INDD File Extension

   
File name INDD File
File Type Adobe InDesign Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (149 Bình chọn)

File .INDD là file gì?

INDD là Page Layout Files - Adobe InDesign Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INDD là một dự án bố trí trang chuyên nghiệp tạo ra với Adobe InDesign. Nó bao gồm các trang thông tin định dạng, nội dung trang, các file liên kết, phong cách, và swatches. file INDD thường được sử dụng cho việc tạo và định dạng sách, tạp chí, báo, tờ rơi, tài liệu quảng cáo và.

What is a INDD file?

An INDD file is a professional page layout project created with Adobe InDesign. It includes page formatting information, page content, linked files, styles, and swatches. INDD files are commonly used for creating and formatting books, magazines, newspapers, flyers, and brochures.

Cách mở .INDD file

Để mở file .INDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDD do người dùng đóng góp.

  • QuarkXPress with ID2Q XTension
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • MysticThumbs
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .INDD

File .INDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *