INDESIGNPLUGIN File

? Cách mở file .INDESIGNPLUGIN? Những phần mềm mở file .INDESIGNPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary INDESIGNPLUGIN file sang định dạng khác.

.INDESIGNPLUGIN File Extension

   
File name INDESIGNPLUGIN File
File Type Adobe InDesign Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .INDESIGNPLUGIN là file gì?

INDESIGNPLUGIN là Plugin Files - Adobe InDesign Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Plugin tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe InDesign, một ứng dụng bố cục trang chuyên nghiệp; bổ sung thêm tính năng mới cho các chương trình, chẳng hạn như các thành phần UI, hỗ trợ định dạng tập tin, và các tùy chọn bố trí trang; có thể được viết bởi các nhà phát triển bên thứ ba.

What is a INDESIGNPLUGIN file?

Plugin file used by Adobe InDesign, a professional page layout application; adds new features to the program, such as UI components, file format support, and page layout options; can be written by third-party developers.

Cách mở .INDESIGNPLUGIN file

Để mở file .INDESIGNPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDESIGNPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDESIGNPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDESIGNPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .INDESIGNPLUGIN

File .INDESIGNPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *