INDL File

? Cách mở file .INDL? Những phần mềm mở file .INDL và sửa file lỗi. Convert Binary INDL file sang định dạng khác.

.INDL File Extension

   
File name INDL File
File Type Adobe InDesign Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .INDL là file gì?

INDL là Page Layout Files - Adobe InDesign Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INDL là một thư viện đối tượng được tạo ra bởi InDesign, một ứng dụng sử dụng để tạo bố cục trang chuyên nghiệp. Nó có thể chứa đồ họa, văn bản và các trang, cũng như hướng dẫn người cai trị, lưới, hình dạng rút ra, và hình ảnh nhóm. file INDL cho phép người dùng sắp xếp và tái sử dụng các yếu tố trang chung với nhau.

What is a INDL file?

An INDL file is an object library created by InDesign, an application used to create professional page layouts. It may contain graphics, text, and pages, as well as ruler guides, grids, drawn shapes, and grouped images. INDL files allow users to organize and reuse common page elements together.

Cách mở .INDL file

Để mở file .INDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDL do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InDesign CC
  • Parallels Tools Center
  • Nanihira_8

Chuyển đổi file .INDL

File .INDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *