INDP File

? Cách mở file .INDP? Những phần mềm mở file .INDP và sửa file lỗi. Convert Binary INDP file sang định dạng khác.

.INDP File Extension

   
File name INDP File
File Type Adobe InDesign CS3 Package File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .INDP là file gì?

INDP là Page Layout Files - Adobe InDesign CS3 Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Gói được sử dụng bởi InDesign, một công bố chương trình máy tính để bàn sử dụng để tạo bố cục trang chuyên nghiệp; lưu trữ các thay đổi đã được thực hiện cho một gói .INCP bởi một biên tập viên; dùng để nhập nội dung hoàn chỉnh lại thành một tài liệu InDesign (file .indd).

What is a INDP file?

Package used by InDesign, a desktop publishing program used to create professional page layouts; stores the changes that have been made to a .INCP package by an editor; used to import finished content back into an InDesign document (.INDD file).

Cách mở .INDP file

Để mở file .INDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .INDP

File .INDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *