INDT File

? Cách mở file .INDT? Những phần mềm mở file .INDT và sửa file lỗi. Convert N/A INDT file sang định dạng khác.

.INDT File Extension

   
File name INDT File
File Type Adobe InDesign Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (7 Bình chọn)

File .INDT là file gì?

INDT là Page Layout Files - Adobe InDesign Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INDT là một trang layout template cho thiết kế trang trong Adobe InDesign, một công bố chương trình máy tính để bàn. Nó thường được sử dụng khi tạo ra nhiều trang có một định dạng tương tự. file INDT thể được bao gồm với các phần mềm InDesign hoặc tạo ra bởi người sử dụng.

What is a INDT file?

An INDT file is a page layout template for designing pages in Adobe InDesign, a desktop publishing program. It is typically used when creating multiple pages that have a similar format. INDT files may be included with the InDesign software or created by the user.

Cách mở .INDT file

Để mở file .INDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INDT do người dùng đóng góp.

  • QuarkXpress with ID2Q XTension
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Parallels Tools Center
  • Nanihira_8

Chuyển đổi file .INDT

File .INDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *