INETLOC File

? Cách mở file .INETLOC? Những phần mềm mở file .INETLOC và sửa file lỗi. Convert N/A INETLOC file sang định dạng khác.

.INETLOC File Extension

   
File name INETLOC File
File Type Internet Location
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .INETLOC là file gì?

INETLOC là Misc Files - Internet Location, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phím tắt đến một vị trí Internet, chẳng hạn như một RSS feed hoặc một địa điểm telnet; chứa địa chỉ máy chủ và có thể là một tên người dùng và mật khẩu cho các kết nối SSH và telnet; có thể được tạo ra bằng cách gõ một URL trong một trình soạn thảo văn bản và kéo văn bản vào máy tính để bàn

What is a INETLOC file?

Shortcut to an Internet location, such as an RSS feed or a telnet location; contains the server address and possibly a username and password for SSH and telnet connections; can be created by typing a URL in a text editor and dragging the text to the Desktop

Cách mở .INETLOC file

Để mở file .INETLOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INETLOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INETLOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INETLOC do người dùng đóng góp.

  • Apple Terminal
  • Apple Finder
  • Apple Finder
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .INETLOC

File .INETLOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *