INF File

? Cách mở file .INF? Những phần mềm mở file .INF và sửa file lỗi. Convert Text INF file sang định dạng khác.

.INF File Extension

   
File name INF File
File Type Setup Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (47 Bình chọn)

File .INF là file gì?

INF là Settings Files - Setup Information File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin INF là một file cấu hình văn bản đơn giản mà định nghĩa những tập tin được cài đặt với một chương trình phần mềm nào đó hoặc cập nhật. Nó cũng có thể liệt kê các vị trí của các tập tin và thư mục chứa các tập tin đang được cài đặt. file INF được sử dụng bởi hệ điều hành Windows, hoặc bởi các chương trình hoặc cài đặt bao gồm các tập tin INF.

What is a INF file?

An INF file is a plain text configuration file that defines what files are installed with a certain software program or update. It may also list the location of the files and the directories where the files are to be installed. INF files are used by the Windows operating system, or by the program or installer that includes the INF file.

Cách mở .INF file

Để mở file .INF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INF do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .INF

File .INF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *