INFOPATHXML File

? Cách mở file .INFOPATHXML? Những phần mềm mở file .INFOPATHXML và sửa file lỗi. Convert Text INFOPATHXML file sang định dạng khác.

.INFOPATHXML File Extension

   
File name INFOPATHXML File
File Type Microsoft InfoPath Form
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .INFOPATHXML là file gì?

INFOPATHXML là Page Layout Files - Microsoft InfoPath Form, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi InfoPath, một chương trình sử dụng để làm hình thức tài liệu; tiết kiệm một hình thức và có thể được sử dụng như là một thay thế cho các phần mở rộng .XSN, đó là mặc định được sử dụng bởi InfoPath; sử dụng để lưu thiết kế mẫu.

What is a INFOPATHXML file?

File created by InfoPath, a program used for making document forms; saves a form and can be used as an alternative to the .XSN extension, which is the default used by InfoPath; used for saving form designs.

Cách mở .INFOPATHXML file

Để mở file .INFOPATHXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INFOPATHXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INFOPATHXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INFOPATHXML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office Mondo - English
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft InfoPath Filler

Chuyển đổi file .INFOPATHXML

File .INFOPATHXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *