INFORM File

? Cách mở file .INFORM? Những phần mềm mở file .INFORM và sửa file lỗi. Convert N/A INFORM file sang định dạng khác.

.INFORM File Extension

   
File name INFORM File
File Type Inform Project
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .INFORM là file gì?

INFORM là Game Files - Inform Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dự án tạo ra bởi Inform, một IDE cho phép bạn tạo ra các chương trình (IF) được sử dụng bởi các thông dịch viên Z-mã, chẳng hạn như zoom hay Frotz Fiction Interactive; chứa nội dung dự án, chẳng hạn như những câu chuyện, dữ liệu chỉ mục, và các tập tin nguồn sử dụng để xây dựng một trò chơi.

What is a INFORM file?

Project created by Inform, an IDE that enables you to create Interactive Fiction (IF) programs used by Z-code interpreters, such as Zoom or Frotz; contains project contents, such as the story, index data, and source files used to build a game.

Cách mở .INFORM file

Để mở file .INFORM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INFORM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INFORM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INFORM do người dùng đóng góp.

  • Inform

Chuyển đổi file .INFORM

File .INFORM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *