INI File

? Cách mở file .INI? Những phần mềm mở file .INI và sửa file lỗi. Convert Text INI file sang định dạng khác.

.INI File Extension

   
File name INI File
File Type 1Windows Initialization File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (136 Bình chọn)

File .INI là file gì?

INI là Settings Files - 1Windows Initialization File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một INI là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi các chương trình Windows để khởi tạo cài đặt chương trình. Nó có chứa các phần thiết lập và sở thích (giới hạn bởi một chuỗi trong dấu ngoặc vuông) với mỗi phần có chứa một hoặc nhiều tên và giá trị tham số.

What is a INI file?

An INI file is a configuration file used by Windows programs to initialize program settings. It contains sections for settings and preferences (delimited by a string in square brackets) with each section containing one or more name and value parameters.

Cách mở .INI file

Để mở file .INI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INI do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • UltraEdit
  • UltraEdit
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Edge Code CC
  • Notepad++
  • Notepad++

Chuyển đổi file .INI

File .INI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *