INL File

? Cách mở file .INL? Những phần mềm mở file .INL và sửa file lỗi. Convert Text INL file sang định dạng khác.

.INL File Extension

   
File name INL File
File Type C++ Inline File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .INL là file gì?

INL là Developer Files - C++ Inline File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

mã tập tin nguồn được sử dụng bởi Microsoft C ++ biên dịch; chứa các chức năng nội tuyến có thể được đưa vào các chương trình C ++; sử dụng để lưu trữ các thành phần chương trình tái sử dụng.

What is a INL file?

Source code file used by Microsoft C++ compilers; contains inline functions that can be included into C++ programs; used for storing reusable program components.

Cách mở .INL file

Để mở file .INL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Inspiration
  • Inspiration
  • Stuffit Expander
  • Code::Blocks
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration International English Edition

Chuyển đổi file .INL

File .INL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *