INLK File

? Cách mở file .INLK? Những phần mềm mở file .INLK và sửa file lỗi. Convert N/A INLK file sang định dạng khác.

.INLK File Extension

   
File name INLK File
File Type Adobe InDesign Lock File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .INLK là file gì?

INLK là Misc Files - Adobe InDesign Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin khóa tài liệu được tạo ra bởi Adobe InDesign, một chương trình bố trí trang chuyên nghiệp; tạo ra khi một tài liệu InDesign (file .indd) được mở ra để các trường hợp khác của chương trình cảnh báo InDesign khi cố gắng mở hoặc chỉnh sửa tài liệu.

What is a INLK file?

Document lock file created by Adobe InDesign, a professional page layout program; created when an InDesign document (.INDD file) is opened so that other instances of InDesign show warnings when trying to open or edit the document.

Cách mở .INLK file

Để mở file .INLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INLK do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .INLK

File .INLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *