INLX File

? Cách mở file .INLX? Những phần mềm mở file .INLX và sửa file lỗi. Convert N/A INLX file sang định dạng khác.

.INLX File Extension

   
File name INLX File
File Type Adobe InDesign Interchange Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .INLX là file gì?

INLX là Page Layout Files - Adobe InDesign Interchange Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INLX là một thư viện đối tượng xuất khẩu của Adobe InDesign, một ứng dụng sử dụng để tạo bố cục trang chuyên nghiệp. Nó chứa đồ họa, văn bản và các trang, cũng như hướng dẫn người cai trị, lưới, hình dạng rút ra, và hình ảnh nhóm. file INLX cũng tương tự như các file .INDL nhưng được lưu trong định dạng XML.

What is a INLX file?

An INLX file is an object library exported by Adobe InDesign, an application used to create professional page layouts. It contain graphics, text, and pages, as well as ruler guides, grids, drawn shapes, and grouped images. INLX files are similar to .INDL files but are saved in XML format.

Cách mở .INLX file

Để mở file .INLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INLX do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .INLX

File .INLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *