INMS File

? Cách mở file .INMS? Những phần mềm mở file .INMS và sửa file lỗi. Convert N/A INMS file sang định dạng khác.

.INMS File Extension

   
File name INMS File
File Type Adobe InDesign Menu Set File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .INMS là file gì?

INMS là Settings Files - Adobe InDesign Menu Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe InDesign, một chương trình dùng để tạo ra bố cục trang chuyên nghiệp; chứa các cài đặt ẩn hoặc hiển thị cho các mục menu, cũng như vị trí của các mục trong menu; sử dụng để tùy biến giao diện người dùng.

What is a INMS file?

Settings file used by Adobe InDesign, a program used to create professional page layouts; contains the hide or show settings for menu items, as well as the location of the menu items; used for customizing the user interface.

Cách mở .INMS file

Để mở file .INMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INMS do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .INMS

File .INMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *