INO File

? Cách mở file .INO? Những phần mềm mở file .INO và sửa file lỗi. Convert Text INO file sang định dạng khác.

.INO File Extension

   
File name INO File
File Type Arduino Sketch File
Nhà phát triển Arduino
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (143 Bình chọn)

File .INO là file gì?

INO là Developer Files - Arduino Sketch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arduino.

chương trình phần mềm được tạo ra với Arduino, một mã nguồn mở thiết bị điện tử prototyping nền tảng; chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Arduino; được sử dụng để kiểm soát một bảng mạch Arduino.

What is a INO file?

Software program created with Arduino, an open-source electronics prototyping platform; contains source code written in the Arduino programming language; used for controlling an Arduino circuit board.

Cách mở .INO file

Để mở file .INO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INO do người dùng đóng góp.

  • ArduinoDroid
  • Arduino
  • Arduino
  • Autodesk Tinkercad
  • Arduino Web Editor
  • Arduino Enhanced Release
  • Arduino Enhanced Release

Chuyển đổi file .INO

File .INO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *