INP File

? Cách mở file .INP? Những phần mềm mở file .INP và sửa file lỗi. Convert Binary INP file sang định dạng khác.

.INP File Extension

   
File name INP File
File Type 1Urdu InPage Document
Nhà phát triển Concept Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (132 Bình chọn)

File .INP là file gì?

INP là Page Layout Files - 1Urdu InPage Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Concept Software.

tập tin một INP là một tài liệu được tạo ra bởi Urdu InPage, một ứng dụng xuất bản đa ngôn ngữ cho các ngôn ngữ tiếng Urdu, tiếng Ả Rập, Ba Tư, và tiếng Anh. Nó chứa văn bản lưu trong font Noorinastaliq, mà màn hình Urdu trong nastaliq kịch bản. INP còn cả các file hỗ trợ định dạng bố cục trang tiêu chuẩn.

What is a INP file?

An INP file is a document created by Urdu InPage, a multilingual publishing application for the Urdu, Arabic, Persian, and English languages. It contains text saved in the Noorinastaliq font, which displays Urdu in nastaliq script. INP files also support standard page layout formatting.

Cách mở .INP file

Để mở file .INP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INP do người dùng đóng góp.

  • Concept Software Urdu InPage
  • gretl
  • gretl
  • AspenPlus
  • Multi-Edit
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .INP

File .INP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *