INV File

? Cách mở file .INV? Những phần mềm mở file .INV và sửa file lỗi. Convert Binary INV file sang định dạng khác.

.INV File Extension

   
File name INV File
File Type INVedit File
Nhà phát triển Copyboy
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .INV là file gì?

INV là Game Files - INVedit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Copyboy.

Tập tin được tạo ra bởi INVedit, một chương trình dùng để tạo và sửa đổi hàng tồn kho cho các trò chơi Minecraft; chứa thông tin trò chơi hàng tồn kho mặt hàng, chẳng hạn như các nguồn lực, vũ khí, công cụ khai thác mỏ, và các thiết bị khác; cũng lưu lượng của từng hạng mục hàng tồn kho.

What is a INV file?

File created by INVedit, a program used to create and modify inventories for the game Minecraft; contains game inventory item information, such as resources, weapons, mining tools, and other equipment; also stores quantities of each inventory item.

Cách mở .INV file

Để mở file .INV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INV do người dùng đóng góp.

  • MCEdit
  • INVedit
  • INVedit
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .INV

File .INV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *