INV File

INV là Game Files - INVedit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Copyboy.

.INV File Extension

   
File name INV File
File Type INVedit File
Nhà phát triển Copyboy
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .INV là file gì?

INV là Game Files - INVedit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Copyboy.

Tập tin được tạo ra bởi INVedit, một chương trình dùng để tạo và sửa đổi hàng tồn kho cho các trò chơi Minecraft; chứa thông tin trò chơi hàng tồn kho mặt hàng, chẳng hạn như các nguồn lực, vũ khí, công cụ khai thác mỏ, và các thiết bị khác; cũng lưu lượng của từng hạng mục hàng tồn kho.

What is a INV file?

File created by INVedit, a program used to create and modify inventories for the game Minecraft; contains game inventory item information, such as resources, weapons, mining tools, and other equipment; also stores quantities of each inventory item.

Phần mềm mở file .INV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INV do filegi.com tổng hợp.

  • MCEdit
  • INVedit
  • INVedit
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .INV

           

File .INV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *