INX File

? Cách mở file .INX? Những phần mềm mở file .INX và sửa file lỗi. Convert XML INX file sang định dạng khác.

.INX File Extension

   
File name INX File
File Type 1Adobe InDesign Interchange File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (107 Bình chọn)

File .INX là file gì?

INX là Page Layout Files - 1Adobe InDesign Interchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INX là một tài liệu đã xuất bởi Adobe InDesign ở định dạng XML. Nó chứa thông tin đó hoàn toàn mô tả một (.indd) tập tin InDesign, bao gồm các trang, nội dung trang, khung văn bản, màu sắc, lề, hướng dẫn, vv

What is a INX file?

An INX file is a document exported by Adobe InDesign in XML format. It contains information that completely describes an InDesign (.INDD) file, including pages, page content, text frames, colors, margins, guides, etc.

Cách mở .INX file

Để mở file .INX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INX do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InDesign CC
  • Stuffit Expander
  • Parallels Tools Center
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .INX

File .INX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *