INX File

INX là Page Layout Files - 1Adobe InDesign Interchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

.INX File Extension

   
File name INX File
File Type 1Adobe InDesign Interchange File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (107 Bình chọn)

File .INX là file gì?

INX là Page Layout Files - 1Adobe InDesign Interchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INX là một tài liệu đã xuất bởi Adobe InDesign ở định dạng XML. Nó chứa thông tin đó hoàn toàn mô tả một (.indd) tập tin InDesign, bao gồm các trang, nội dung trang, khung văn bản, màu sắc, lề, hướng dẫn, vv

What is a INX file?

An INX file is a document exported by Adobe InDesign in XML format. It contains information that completely describes an InDesign (.INDD) file, including pages, page content, text frames, colors, margins, guides, etc.

Phần mềm mở file .INX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InDesign CC
  • Stuffit Expander
  • Parallels Tools Center
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .INX

           

File .INX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *