ION File

? Cách mở file .ION? Những phần mềm mở file .ION và sửa file lỗi. Convert Text ION file sang định dạng khác.

.ION File Extension

   
File name ION File
File Type File Description File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (23 Bình chọn)

File .ION là file gì?

ION là System Files - File Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin dựa trên văn bản được sử dụng để mô tả nội dung của một tập tin hoặc các tập tin; có thể chỉ định các tập tin khác filename, mở rộng tập tin, metainfo, và các thông tin khác; thường được đặt tên descript.ion; được sử dụng bởi các nhà quản lý hệ thống tập tin và các chương trình phần mềm cho tổ chức và đọc thông tin file.

What is a ION file?

Text-based file used for describing the contents of another file or files; may specify the other files' filename, file extension, metainfo, and other information; often named descript.ion; used by file system managers and software programs for organizing and reading file information.

Cách mở .ION file

Để mở file .ION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ION do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • 4DOS
  • 4DOS
  • XnView
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .ION

File .ION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *