IP File

? Cách mở file .IP? Những phần mềm mở file .IP và sửa file lỗi. Convert Zip IP file sang định dạng khác.

.IP File Extension

   
File name IP File
File Type IconPackager Theme File
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (22 Bình chọn)

File .IP là file gì?

IP là Data Files - IconPackager Theme File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Stardock.

Bộ sưu tập hay "gói" các biểu tượng lưu lại dưới dạng một theme desktop của IconPackager; có thể được sử dụng để thay thế hầu hết các biểu tượng tiêu chuẩn của Windows với các biến thể tùy chỉnh; có thể chứa bất cứ nơi nào từ chỉ có một vài biểu tượng cho hơn một trăm.

What is a IP file?

Collection or "package" of icons saved as a desktop theme by IconPackager; can be used to replace most of Windows' standard icons with custom variations; may contain anywhere from only a few icons to more than a hundred.

Cách mở .IP file

Để mở file .IP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IP do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Stardock IconPackager
  • Stardock IconPackager
  • Media Player Classic
  • MSC.Software Interactive Physics
  • IndustryPrint Process Modeler
  • IndustryPrint Process Modeler

Chuyển đổi file .IP

File .IP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *