IPHOTOPROJECT File

? Cách mở file .IPHOTOPROJECT? Những phần mềm mở file .IPHOTOPROJECT và sửa file lỗi. Convert N/A IPHOTOPROJECT file sang định dạng khác.

.IPHOTOPROJECT File Extension

   
File name IPHOTOPROJECT File
File Type iPhoto Print Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IPHOTOPROJECT là file gì?

IPHOTOPROJECT là Raster Image Files - iPhoto Print Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

In tập tin được tạo ra bởi iPhoto, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh; tạo ra khi một hình ảnh được lựa chọn để in; chứa dữ liệu tham chiếu để in các mục đích.

What is a IPHOTOPROJECT file?

Printing file created by iPhoto, a photo editing application; created when an image is selected to be printed; contains data referenced for printing purposes.

Cách mở .IPHOTOPROJECT file

Để mở file .IPHOTOPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPHOTOPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPHOTOPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPHOTOPROJECT do người dùng đóng góp.

  • Apple iPhoto 9.6

Chuyển đổi file .IPHOTOPROJECT

File .IPHOTOPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *