IPJ File

? Cách mở file .IPJ? Những phần mềm mở file .IPJ và sửa file lỗi. Convert XML IPJ file sang định dạng khác.

.IPJ File Extension

   
File name IPJ File
File Type Inventor Project File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .IPJ là file gì?

IPJ là CAD Files - Inventor Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Autodesk.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Autodesk Inventor, ứng dụng CAD được sử dụng để thiết kế cơ khí 3D; lưu trong một định dạng XML và chứa đường dẫn tham chiếu đến các tập tin được sử dụng trong một dự án Inventor; được sử dụng để định vị các file dự án.

What is a IPJ file?

Project file created by Autodesk Inventor, CAD application used for 3D mechanical design; saved in an XML format and contains reference paths to the files used in an Inventor project; used for locating project files.

Cách mở .IPJ file

Để mở file .IPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPJ do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Inventor
  • AutodeskR InventorR
  • AutodeskR InventorR
  • Autodesk Inventor Project Editor
  • Autodesk InventorR
  • Autodesk, Inc. DtDv
  • Autodesk, Inc. DtDv

Chuyển đổi file .IPJ

File .IPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *