IPK File

? Cách mở file .IPK? Những phần mềm mở file .IPK và sửa file lỗi. Convert N/A IPK file sang định dạng khác.

.IPK File Extension

   
File name IPK File
File Type Itsy Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .IPK là file gì?

IPK là Compressed Files - Itsy Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nén định dạng lưu trữ có nguồn gốc từ các gói Debian định dạng (.deb); sử dụng cho việc cài đặt phần mềm thiết bị cầm tay.

What is a IPK file?

Compressed archive format derived from the Debian package (.DEB) format; used for handheld software installations.

Cách mở .IPK file

Để mở file .IPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPK do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • FileNet Desktop eForms
  • FileNet Desktop eForms
  • Informed
  • Symphonie Data Retriever
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IPK

File .IPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *