IPL File

? Cách mở file .IPL? Những phần mềm mở file .IPL và sửa file lỗi. Convert Text IPL file sang định dạng khác.

.IPL File Extension

   
File name IPL File
File Type GTA Item Placement File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (36 Bình chọn)

File .IPL là file gì?

IPL là Game Files - GTA Item Placement File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Rockstar Games.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi một số Grand Theft Auto (GTA) trò chơi như GTA III và GTA: Vice City; lưu thông tin vị trí mục trong một bản đồ và có thể bao gồm các đối tượng, điểm spawn, địa điểm vũ khí, và thông tin múi tùy chỉnh; lưu trong một định dạng văn bản và có thể được chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

What is a IPL file?

Game file used by some Grand Theft Auto (GTA) games such as GTA III and GTA: Vice City; saves item placement information within a map and may include objects, spawn points, weapon locations, and custom zone information; saved in a text format and can be edited with a text editor.

Cách mở .IPL file

Để mở file .IPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPL do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: Vice City
  • Rockstar Games Grand Theft Auto 3
  • Rockstar Games Grand Theft Auto 3
  • ThumbsPlus
  • 3D Photo Browser
  • 3DBrowser
  • 3DBrowser

Chuyển đổi file .IPL

File .IPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *