IPN File

IPN là CAD Files - Inventor Presentation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

.IPN File Extension

   
File name IPN File
File Type Inventor Presentation File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .IPN là file gì?

IPN là CAD Files - Inventor Presentation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin trình diễn được tạo bởi Inventor, một chương trình CAD dùng để phát triển và mô phỏng thiết kế cơ khí; cửa hàng hình ảnh động và vẫn mũi chích ngừa của các bộ phận và lắp ráp được sử dụng trong một thiết kế 3D; cũng có thể lưu trữ các góc nhìn và khoảng cách, cũng như hành vi hoạt hình.

What is a IPN file?

Presentation file created by Inventor, a CAD program used to develop and simulate mechanical designs; stores animations and still shots of parts and assemblies used in a 3D design; may also store the viewing angle and distance, as well as animation behaviors.

Phần mềm mở file .IPN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPN do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk Inventor 2020
  • AutodeskR InventorR
  • AutodeskR InventorR
  • Media Player Classic
  • Autodesk Inventor
  • Panorama-Viewer-innoPlus
  • Panorama-Viewer-innoPlus

Chuyển đổi file .IPN

           

File .IPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *