IPN File

? Cách mở file .IPN? Những phần mềm mở file .IPN và sửa file lỗi. Convert Binary IPN file sang định dạng khác.

.IPN File Extension

   
File name IPN File
File Type Inventor Presentation File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .IPN là file gì?

IPN là CAD Files - Inventor Presentation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin trình diễn được tạo bởi Inventor, một chương trình CAD dùng để phát triển và mô phỏng thiết kế cơ khí; cửa hàng hình ảnh động và vẫn mũi chích ngừa của các bộ phận và lắp ráp được sử dụng trong một thiết kế 3D; cũng có thể lưu trữ các góc nhìn và khoảng cách, cũng như hành vi hoạt hình.

What is a IPN file?

Presentation file created by Inventor, a CAD program used to develop and simulate mechanical designs; stores animations and still shots of parts and assemblies used in a 3D design; may also store the viewing angle and distance, as well as animation behaviors.

Cách mở .IPN file

Để mở file .IPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPN do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Inventor 2020
  • AutodeskR InventorR
  • AutodeskR InventorR
  • Media Player Classic
  • Autodesk Inventor
  • Panorama-Viewer-innoPlus
  • Panorama-Viewer-innoPlus

Chuyển đổi file .IPN

File .IPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *