IPOD File

? Cách mở file .IPOD? Những phần mềm mở file .IPOD và sửa file lỗi. Convert Binary IPOD file sang định dạng khác.

.IPOD File Extension

   
File name IPOD File
File Type Rockbox Firmware File
Nhà phát triển Rockbox
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IPOD là file gì?

IPOD là System Files - Rockbox Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockbox.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi Rockbox, một firmware tùy chỉnh cho máy nghe nhạc iPod, máy nghe nhạc MP3 SanDisk, và máy nghe nhạc cầm tay khác; lưu dữ liệu hệ thống cấp và những chương trình bootloader được sử dụng để chạy các hệ điều hành.

What is a IPOD file?

System file used by Rockbox, a custom firmware for iPods, SanDisk MP3 players, and other portable music players; saves system-level data and bootloader binaries that are used to run the operating system.

Cách mở .IPOD file

Để mở file .IPOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPOD do người dùng đóng góp.

  • Rockbox Utility
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IPOD

File .IPOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *