IPP File

? Cách mở file .IPP? Những phần mềm mở file .IPP và sửa file lỗi. Convert Text IPP file sang định dạng khác.

.IPP File Extension

   
File name IPP File
File Type Inline Guard Macro File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.7 ★ (6 Bình chọn)

File .IPP là file gì?

IPP là Developer Files - Inline Guard Macro File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

C ++ tập tin mã nguồn có chứa các chức năng nội tuyến cho một chương trình; kết thúc tốt đẹp với chức năng macro có thể bao gồm hoặc loại trừ các chức năng khi chạy một chương trình; sử dụng để tắt nội tuyến chức năng trong quá trình gỡ lỗi, và biến chúng trở lại một lần nữa cho mã sản xuất.

What is a IPP file?

C++ source code file that contains inline functions for a program; wraps functions with a macro that can include or exclude the functions when running a program; used to turn off inlining functions during the debugging process, and turn them back on again for production code.

Cách mở .IPP file

Để mở file .IPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPP do người dùng đóng góp.

  • CX-Designer
  • Help & Manual
  • Help & Manual
  • Media Player Classic
  • CX-Designer Ver.3.2
  • CX-Designer Ver.3.1
  • CX-Designer Ver.3.1

Chuyển đổi file .IPP

File .IPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *