IPSPOT File

IPSPOT là Text Files - iPhoto Spot File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

.IPSPOT File Extension

   
File name IPSPOT File
File Type iPhoto Spot File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IPSPOT là file gì?

IPSPOT là Text Files - iPhoto Spot File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi iPhoto, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh; chứa vị trí của dữ liệu khác được tham chiếu bởi ứng dụng iPhoto; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a IPSPOT file?

File created by iPhoto, a photo editing application; contains location of other data referenced by the iPhoto application; not meant to be manually opened.

Phần mềm mở file .IPSPOT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPSPOT do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .IPSPOT

           

File .IPSPOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *