IQ4 File

? Cách mở file .IQ4? Những phần mềm mở file .IQ4 và sửa file lỗi. Convert N/A IQ4 file sang định dạng khác.

.IQ4 File Extension

   
File name IQ4 File
File Type IQ4E Controller Strategy File
Nhà phát triển Trend Control Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IQ4 là file gì?

IQ4 là Data Files - IQ4E Controller Strategy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Trend Control Systems.

Hồ IQ4 chứa một chiến lược sử dụng để cấu hình các hoạt động của một bộ điều khiển Trend IQ4E, được sử dụng để kiểm soát, giám sát và tối ưu hóa hệ thống HVAC trong một tòa nhà không dùng để ở. Nó lưu trữ chiến lược, mà là một cấu hình cho cách điều khiển hoạt động. file IQ4 bao gồm các trường hợp mô-đun, cùng với các thông số và các liên kết của họ.

What is a IQ4 file?

An IQ4 file contains a strategy used to configure the operation of a Trend IQ4E controller, which is used to control, monitor, and optimize a HVAC system in a non-residential building. It stores strategy, which is a configuration for how the controller operates. IQ4 files include module instances, along with their parameters and links.

Cách mở .IQ4 file

Để mở file .IQ4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IQ4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IQ4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IQ4 do người dùng đóng góp.

  • Trend System Engineering Tool

Chuyển đổi file .IQ4

File .IQ4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *