IQMOL File

? Cách mở file .IQMOL? Những phần mềm mở file .IQMOL và sửa file lỗi. Convert Text IQMOL file sang định dạng khác.

.IQMOL File Extension

   
File name IQMOL File
File Type IQmol Archive
Nhà phát triển Andrew Gilbert
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IQMOL là file gì?

IQMOL là Data Files - IQmol Archive, dưới định dạng Text được phát triển bởi Andrew Gilbert.

tập tin một IQMOL là một kho lưu trữ được tạo ra bởi IQmol, một chương trình trực quan phân tử. Nó chứa thông tin về một mô hình phân tử, trong đó bao gồm tọa độ 3D mà xác định các nguyên tử và liên kết tạo nên cấu trúc của một phân tử.

What is a IQMOL file?

An IQMOL file is an archive created by IQmol, a molecule visualization program. It contains information about a molecule model, which includes 3D coordinates that specify the atoms and bonds that make up the structure of a molecule.

Cách mở .IQMOL file

Để mở file .IQMOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IQMOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IQMOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IQMOL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • IQmol
  • IQmol

Chuyển đổi file .IQMOL

File .IQMOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *