IRF File

? Cách mở file .IRF? Những phần mềm mở file .IRF và sửa file lỗi. Convert Binary IRF file sang định dạng khác.

.IRF File Extension

   
File name IRF File
File Type CCTV DVR H.264 Video File
Nhà phát triển iVIEW Technology
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (26 Bình chọn)

File .IRF là file gì?

IRF là Video Files - CCTV DVR H.264 Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iVIEW Technology.

định dạng file video ghi lại bởi một số DVR CCTV (truyền hình đóng mạch), chẳng hạn như iView DVR Công nghệ; tiết kiệm H.264 video trong một định dạng container độc quyền, nhưng có thể được phát lại với chương trình iFile Playback và chuyển đổi sang .AVI file với chương trình Irftool.

What is a IRF file?

Video file format recorded by some CCTV (closed-circuit television) DVRs, such as iVIEW Technology DVRs; saves H.264 video in a proprietary container format, but can be played back with the iFile Playback program and converted to .AVI files with the Irftool program.

Cách mở .IRF file

Để mở file .IRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IRF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • KnowItAll Informatics System
  • KnowItAll Informatics System
  • IQANrun
  • Autodesk Impression
  • iLinc Conferencing Suite
  • iLinc Conferencing Suite

Chuyển đổi file .IRF

File .IRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *