IRRMESH File

? Cách mở file .IRRMESH? Những phần mềm mở file .IRRMESH và sửa file lỗi. Convert XML IRRMESH file sang định dạng khác.

.IRRMESH File Extension

   
File name IRRMESH File
File Type Irrlicht Static Mesh File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IRRMESH là file gì?

IRRMESH là 3D Image Files - Irrlicht Static Mesh File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Lưới tập tin được tạo ra bởi Irrlicht, một nguồn động cơ 3D mở viết bằng C ++; viết bằng định dạng XML; chứa lưới dữ liệu được liên kết với các nút chứa trong các tập tin .IRR được tham chiếu bởi Irrlicht để tạo cảnh trò chơi; lưới dữ liệu bao gồm bounding giới thiệu hộp và các thông số cho các đỉnh và các chỉ số.

What is a IRRMESH file?

Mesh file created by Irrlicht, an open source 3D engine written in C++; written in the XML format; contains mesh data which is linked to nodes contained in .IRR files that are referenced by Irrlicht to create game scenes; mesh data includes bounding box descriptions and parameters for vertices and indices.

Cách mở .IRRMESH file

Để mở file .IRRMESH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IRRMESH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IRRMESH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IRRMESH do người dùng đóng góp.

  • Ambiera CopperCube 5
  • Irrlicht
  • Irrlicht

Chuyển đổi file .IRRMESH

File .IRRMESH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *