IRS File

? Cách mở file .IRS? Những phần mềm mở file .IRS và sửa file lỗi. Convert Binary IRS file sang định dạng khác.

.IRS File Extension

   
File name IRS File
File Type Adobe Save For Web Settings
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IRS là file gì?

IRS là Settings Files - Adobe Save For Web Settings, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Adobe Photoshop và Illustrator; chứa các tùy chọn cho "Save for Web" hộp thoại; lưu trữ các định dạng hình ảnh (GIF, JPEG, PNG-8, PNG-24, hoặc WBMP), chất lượng, kích thước, và các tùy chọn tối ưu hóa khác; cho phép các nhà thiết kế web để lưu nhiều hình ảnh có định dạng và chất lượng kỹ thuật tương tự.

What is a IRS file?

Settings file created by Adobe Photoshop and Illustrator; contains settings for the "Save for Web" dialog; stores the image format (GIF, JPEG, PNG-8, PNG-24, or WBMP), quality, size, and other optimization options; enables Web designers to save multiple images that have the same formatting and quality specifications.

Cách mở .IRS file

Để mở file .IRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IRS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Media Player Classic
  • Panorama-Viewer-innoPlus
  • Visor-innoPlus
  • Visor-innoPlus

Chuyển đổi file .IRS

File .IRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *