ISALLIC File

? Cách mở file .ISALLIC? Những phần mềm mở file .ISALLIC và sửa file lỗi. Convert N/A ISALLIC file sang định dạng khác.

.ISALLIC File Extension

   
File name ISALLIC File
File Type iSale License File
Nhà phát triển equinux
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ISALLIC là file gì?

ISALLIC là Page Layout Files - iSale License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi equinux.

Nộp được sử dụng bởi iSale, một ứng dụng giúp bạn bán các mặt hàng thông qua eBay; chứa dữ liệu xác minh việc mua ứng dụng iSale và việc sử dụng các ứng dụng trên máy tính, chẳng hạn như ID equinux của bạn.

What is a ISALLIC file?

File used by iSale, an application that helps you sell items through eBay; contains data that verifies the purchase of the iSale application and the use of the application on the computer, such as your equinux ID.

Cách mở .ISALLIC file

Để mở file .ISALLIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISALLIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISALLIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISALLIC do người dùng đóng góp.

  • equinux iSale

Chuyển đổi file .ISALLIC

File .ISALLIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *