ISC File

? Cách mở file .ISC? Những phần mềm mở file .ISC và sửa file lỗi. Convert N/A ISC file sang định dạng khác.

.ISC File Extension

   
File name ISC File
File Type Xilinx Device Configuration File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .ISC là file gì?

ISC là Developer Files - Xilinx Device Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xilinx.

Cài đặt tập tin mà thông tin cấu hình cửa hàng cho một dự án Xilinx ISE (Integrated Môi trường phần mềm); sử dụng cho lập trình mạch tích hợp tùy biến, chẳng hạn như mảng field-programmable gate (FPGAs).

What is a ISC file?

Settings file that stores configuration information for a Xilinx ISE (Integrated Software Environment) project; used for programming customizable integrated circuits, such as field-programmable gate arrays (FPGAs).

Cách mở .ISC file

Để mở file .ISC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISC do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE Design Suite
  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • Media Player Classic
  • iScreensaver Designer
  • OPTPiX iMageStudio MP
  • OPTPiX iMageStudio MP

Chuyển đổi file .ISC

File .ISC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *