ISMA File

? Cách mở file .ISMA? Những phần mềm mở file .ISMA và sửa file lỗi. Convert Binary ISMA file sang định dạng khác.

.ISMA File Extension

   
File name ISMA File
File Type IIS Smooth Streaming Audio File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ISMA là file gì?

ISMA là Audio Files - IIS Smooth Streaming Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin âm thanh được tạo ra cho streaming mượt mà trên máy chủ Microsoft IIS Web; tiết kiệm âm thanh được mã hóa đó là phù hợp cho streaming qua Internet; có thể kết hợp bảo vệ DRM và mã hóa; sử dụng của Microsoft Protected Format Tương thích Tệp (PIFF), mà là dựa trên các định dạng MPEG-4.

What is a ISMA file?

Audio file created for Smooth Streaming on a Microsoft IIS Web server; saves encoded audio that is suitable for streaming over the Internet; may incorporate DRM protection and encryption; uses Microsoft's Protected Interoperable File Format (PIFF), which is based on the MPEG-4 format.

Cách mở .ISMA file

Để mở file .ISMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISMA do người dùng đóng góp.

  • MediaMonkey
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MediaMonke

Chuyển đổi file .ISMA

File .ISMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *