ISMC File

? Cách mở file .ISMC? Những phần mềm mở file .ISMC và sửa file lỗi. Convert XML ISMC file sang định dạng khác.

.ISMC File Extension

   
File name ISMC File
File Type Smooth Streaming Client Manifest File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ISMC là file gì?

ISMC là Video Files - Smooth Streaming Client Manifest File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi mượt Streaming, một phần mở rộng cho máy chủ IIS Web của Microsoft cho phép truyền phát nội dung đa phương tiện; lưu trữ trên máy chủ IIS Web và chứa thông tin về codec, độ phân giải, và các mảnh vỡ (các khối video trong file .ISMV) cho các tập tin đa phương tiện tổ chức; lưu trong một định dạng XML.

What is a ISMC file?

File used by Smooth Streaming, an extension for Microsoft's IIS Web server for streaming multimedia content; hosted on the IIS Web server and contains information about the codecs, resolutions, and fragments (the video chunks in .ISMV files) for hosted multimedia files; saved in an XML format.

Cách mở .ISMC file

Để mở file .ISMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISMC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft IIS

Chuyển đổi file .ISMC

File .ISMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *