ISMV File

? Cách mở file .ISMV? Những phần mềm mở file .ISMV và sửa file lỗi. Convert Binary ISMV file sang định dạng khác.

.ISMV File Extension

   
File name ISMV File
File Type IIS Smooth Streaming Video File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .ISMV là file gì?

ISMV là Video Files - IIS Smooth Streaming Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin video được mã hóa cho streaming mượt mà trên máy chủ Microsoft IIS Web; tiết kiệm một tập tin MPEG-4 (MP4) trong một định dạng phân mảnh, mà các cửa hàng video trong phần nhỏ hơn trong vùng chứa video tổng thể; cung cấp một định dạng phù hợp cho streaming do video có thể yêu cầu một mảnh tại một thời điểm.

What is a ISMV file?

Video file encoded for Smooth Streaming on a Microsoft IIS Web server; saves an MPEG-4 (.MP4) file in a fragmented format, which stores the video in smaller parts within the overall video container; provides a suitable format for streaming because the video can be requested one fragment at a time.

Cách mở .ISMV file

Để mở file .ISMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISMV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft IIS
  • Movie Maker
  • Movie Maker
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Media Player

Chuyển đổi file .ISMV

File .ISMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *