ISN File

? Cách mở file .ISN? Những phần mềm mở file .ISN và sửa file lỗi. Convert N/A ISN file sang định dạng khác.

.ISN File Extension

   
File name ISN File
File Type Installer Source File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (33 Bình chọn)

File .ISN là file gì?

ISN là Misc Files - Installer Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flexera Software.

Hồ ISN là một tập tin nguồn cài đặt sử dụng bởi InstallShield, một công cụ dùng để tạo ra các trình cài đặt các gói phần mềm Windows. Nó chứa một danh sách các file nguồn cần thiết để cài đặt một gói phần mềm. file ISN cũng chứa thông tin về thứ tự các tập tin được trích xuất và nơi để cài đặt chúng.

What is a ISN file?

An ISN file is an installer source file used by InstallShield, a tool used to create installers for Windows software packages. It contains a list of the source files required for installing a software package. ISN files also contain information about the order the files are extracted and where to install them.

Cách mở .ISN file

Để mở file .ISN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DAEMON Tools Lite
  • 7-Zip
  • InfoStore Pro
  • InfoStore Pro

Chuyển đổi file .ISN

File .ISN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *