ISS File

? Cách mở file .ISS? Những phần mềm mở file .ISS và sửa file lỗi. Convert Text ISS file sang định dạng khác.

.ISS File Extension

   
File name ISS File
File Type 1Inno Setup Script
Nhà phát triển Jordan Russel
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (55 Bình chọn)

File .ISS là file gì?

ISS là Settings Files - 1Inno Setup Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jordan Russel.

Script được sử dụng bởi Inno Setup, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra các trình cài đặt chương trình Windows; chứa một loạt các lệnh văn bản xác định tập tin cài đặt, địa điểm lắp đặt mục tiêu, và các thiết lập khác; dùng để điều khiển tất cả các khía cạnh của quá trình cài đặt.

What is a ISS file?

Script used by Inno Setup, a free program used to create Windows program installers; contains a series of text commands that specify installation files, target installation locations, and other settings; used to control all aspects of the installation.

Cách mở .ISS file

Để mở file .ISS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Jrsoftware Inno Setup
  • Microsoft Notepad
  • PSPad
  • PSPad

Chuyển đổi file .ISS

File .ISS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *