ISS File

ISS là Settings Files - 1Inno Setup Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jordan Russel.

.ISS File Extension

   
File name ISS File
File Type 1Inno Setup Script
Nhà phát triển Jordan Russel
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (55 Bình chọn)

File .ISS là file gì?

ISS là Settings Files - 1Inno Setup Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jordan Russel.

Script được sử dụng bởi Inno Setup, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra các trình cài đặt chương trình Windows; chứa một loạt các lệnh văn bản xác định tập tin cài đặt, địa điểm lắp đặt mục tiêu, và các thiết lập khác; dùng để điều khiển tất cả các khía cạnh của quá trình cài đặt.

What is a ISS file?

Script used by Inno Setup, a free program used to create Windows program installers; contains a series of text commands that specify installation files, target installation locations, and other settings; used to control all aspects of the installation.

Phần mềm mở file .ISS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISS do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Jrsoftware Inno Setup
  • Microsoft Notepad
  • PSPad
  • PSPad

Chuyển đổi file .ISS

           

File .ISS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *