IST File

? Cách mở file .IST? Những phần mềm mở file .IST và sửa file lỗi. Convert Binary IST file sang định dạng khác.

.IST File Extension

   
File name IST File
File Type 1InstallShield Project Template File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IST là file gì?

IST là Developer Files - 1InstallShield Project Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

Mẫu dự án tạo ra bởi InstallShield, một chương trình dùng để tạo ra Windows Installer (MSI) và các gói cài đặt InstallScript dựa trên; chứa một mẫu tái sử dụng, bao gồm các thiết lập mặc định, mã, và các yếu tố thiết kế; có thể bao gồm cấu trúc thư mục, kịch bản tùy chỉnh, hình ảnh mặc định, và văn bản.

What is a IST file?

Project template created by InstallShield, a program used to create Windows Installer (.MSI) and InstallScript-based installation packages; contains a reusable template, including default settings, code, and design elements; may include directory structures, custom scripts, default images, and text.

Cách mở .IST file

Để mở file .IST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IST do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration Intl
  • arcplan
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization

Chuyển đổi file .IST

File .IST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *