IST File

IST là Developer Files - 1InstallShield Project Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

.IST File Extension

   
File name IST File
File Type 1InstallShield Project Template File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IST là file gì?

IST là Developer Files - 1InstallShield Project Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

Mẫu dự án tạo ra bởi InstallShield, một chương trình dùng để tạo ra Windows Installer (MSI) và các gói cài đặt InstallScript dựa trên; chứa một mẫu tái sử dụng, bao gồm các thiết lập mặc định, mã, và các yếu tố thiết kế; có thể bao gồm cấu trúc thư mục, kịch bản tùy chỉnh, hình ảnh mặc định, và văn bản.

What is a IST file?

Project template created by InstallShield, a program used to create Windows Installer (.MSI) and InstallScript-based installation packages; contains a reusable template, including default settings, code, and design elements; may include directory structures, custom scripts, default images, and text.

Phần mềm mở file .IST

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IST do filegi.com tổng hợp.

  • Flexera InstallShield
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration Intl
  • arcplan
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization

Chuyển đổi file .IST

           

File .IST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *