ITMS File

? Cách mở file .ITMS? Những phần mềm mở file .ITMS và sửa file lỗi. Convert Binary ITMS file sang định dạng khác.

.ITMS File Extension

   
File name ITMS File
File Type iTunes Music Store Link File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ITMS là file gì?

ITMS là Web Files - iTunes Music Store Link File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

cửa hàng liên kết âm nhạc tập tin được sử dụng bởi iTunes, một chương trình sử dụng để mua sắm, tổ chức, và phát nhạc; lưu trữ một liên kết đến một vị trí trong các cửa hàng iTunes âm nhạc; thường tổ chức trong các trang Web để các vị trí cửa hàng iTunes âm nhạc được đưa ra khi người dùng nhấp vào tập tin trong một trình duyệt Web.

What is a ITMS file?

Music store link file used by iTunes, a program used to shop, organize, and play music; stores a link to a location within the iTunes music store; often hosted within Web pages so that the iTunes music store location is launched when the user clicks on the file in a Web browser.

Cách mở .ITMS file

Để mở file .ITMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITMS do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .ITMS

File .ITMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *