ITN File

? Cách mở file .ITN? Những phần mềm mở file .ITN và sửa file lỗi. Convert N/A ITN file sang định dạng khác.

.ITN File Extension

   
File name ITN File
File Type TomTom Navigator Itinerary File
Nhà phát triển TomTom International
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ITN là file gì?

ITN là Data Files - TomTom Navigator Itinerary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TomTom International.

Du lịch hành trình cứu bởi phần mềm TomTom Navigator GPS; tiết kiệm các tuyến đường du lịch và các điểm quan tâm như một tập tin văn bản ASCII; đánh dấu các địa điểm như pass-by vị trí hoặc điểm đích và cờ chúng như đến thăm hay không truy cập.

What is a ITN file?

Travel itinerary saved by TomTom Navigator GPS software; saves travel routes and points of interest as an ASCII text file; marks locations as pass-by locations or destination points and flags them as visited or not visited.

Cách mở .ITN file

Để mở file .ITN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITN do người dùng đóng góp.

  • TomTom HOME
  • PoiEdit
  • PoiEdit
  • ITN Converter
  • Java Platform SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ITN

File .ITN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *