ITPC File

? Cách mở file .ITPC? Những phần mềm mở file .ITPC và sửa file lỗi. Convert N/A ITPC file sang định dạng khác.

.ITPC File Extension

   
File name ITPC File
File Type iTunes Podcast Link File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ITPC là file gì?

ITPC là Web Files - iTunes Podcast Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Liên kết tập tin được sử dụng bởi iTunes, một khu mua sắm nhạc, quản lý và ứng dụng phát lại; chứa thông tin liên kết cho đăng ký vào một podcast; được sử dụng để chia sẻ đăng ký podcast qua Internet.

What is a ITPC file?

Link file used by iTunes, a music shopping, management, and playback application; contains link information for subscribing to a podcast; used for sharing podcast subscriptions over the Internet.

Cách mở .ITPC file

Để mở file .ITPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITPC do người dùng đóng góp.

  • JRiver Media Center
  • Apple iTunes
  • Apple iTunes
  • Any Video Converter Professional
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • giam209
  • giam209

Chuyển đổi file .ITPC

File .ITPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *