IV2I File

? Cách mở file .IV2I? Những phần mềm mở file .IV2I và sửa file lỗi. Convert N/A IV2I file sang định dạng khác.

.IV2I File Extension

   
File name IV2I File
File Type Norton Ghost Incremental Virtual Volume Image
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IV2I là file gì?

IV2I là Backup Files - Norton Ghost Incremental Virtual Volume Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

sao lưu Incremental tạo ra với Norton Ghost; thường được tạo ra một cách thường xuyên sau khi ban đầu khối lượng sao lưu (.V2I) tập tin đã được lưu; có thể được phục hồi đến một khối lượng sử dụng Norton phần mềm Ghost sao lưu.

What is a IV2I file?

Incremental backup created with Norton Ghost; typically created on a regular basis after the initial volume backup (.V2I) file has been saved; can be restored to another volume using Norton Ghost backup software.

Cách mở .IV2I file

Để mở file .IV2I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IV2I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IV2I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IV2I do người dùng đóng góp.

  • Symantec Ghost Solution Suite
  • Symantec System Recovery
  • Symantec System Recovery
  • Symantec Backup Exec System Recovery
  • V2i Protector
  • Symantec LiveState Recovery Standard Server
  • Symantec LiveState Recovery Standard Server

Chuyển đổi file .IV2I

File .IV2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *