IVA File

? Cách mở file .IVA? Những phần mềm mở file .IVA và sửa file lỗi. Convert N/A IVA file sang định dạng khác.

.IVA File Extension

   
File name IVA File
File Type 1Surveillance Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IVA là file gì?

IVA là Video Files - 1Surveillance Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định dạng video được sử dụng bởi nhiều hệ thống giám sát bằng video; thường chứa ghi hình chụp trên truyền hình thiết bị (CCTV) đóng mạch; có thể được lưu như một tập tin sao lưu, mà thường có thể được xem với phần mềm đi kèm với hệ thống camera video.

What is a IVA file?

Video format used by multiple video surveillance systems; typically contains video recordings captured on closed-circuit television (CCTV) devices; may be saved as a backup file, which can usually be viewed with the software included with the video camera system.

Cách mở .IVA file

Để mở file .IVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVA do người dùng đóng góp.

  • Multi-Edit - The Programmers Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • IV-Navigator

Chuyển đổi file .IVA

File .IVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *