IVA File

IVA là Video Files - 1Surveillance Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.IVA File Extension

   
File name IVA File
File Type 1Surveillance Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IVA là file gì?

IVA là Video Files - 1Surveillance Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định dạng video được sử dụng bởi nhiều hệ thống giám sát bằng video; thường chứa ghi hình chụp trên truyền hình thiết bị (CCTV) đóng mạch; có thể được lưu như một tập tin sao lưu, mà thường có thể được xem với phần mềm đi kèm với hệ thống camera video.

What is a IVA file?

Video format used by multiple video surveillance systems; typically contains video recordings captured on closed-circuit television (CCTV) devices; may be saved as a backup file, which can usually be viewed with the software included with the video camera system.

Phần mềm mở file .IVA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVA do filegi.com tổng hợp.

  • Multi-Edit - The Programmers Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • IV-Navigator

Chuyển đổi file .IVA

           

File .IVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *