IWA File

? Cách mở file .IWA? Những phần mềm mở file .IWA và sửa file lỗi. Convert Binary IWA file sang định dạng khác.

.IWA File Extension

   
File name IWA File
File Type iWork Archive File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (29 Bình chọn)

File .IWA là file gì?

IWA là Encoded Files - iWork Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

định dạng tập tin lưu trữ được sử dụng bởi các bộ iWork; chứa các thành phần tuần tự, chẳng hạn như style sheets chủ đề, bảng và siêu dữ liệu, trong một dòng suối Protobuf, được nén ở định dạng nén Snappy; nằm bên trong các tập tin Index.zip trong một bó tài liệu iWork.

What is a IWA file?

Archive file format used by the iWork suite; contains serialized components, such as theme style sheets, tables, and metadata, in a Protobuf stream, which is compressed in the Snappy compression format; located inside the Index.zip file in an iWork document bundle.

Cách mở .IWA file

Để mở file .IWA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWA do người dùng đóng góp.

  • Apple Keynote
  • Apple Pages
  • Apple Pages
  • Apple Numbers

Chuyển đổi file .IWA

File .IWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *