IWB File

? Cách mở file .IWB? Những phần mềm mở file .IWB và sửa file lỗi. Convert Text IWB file sang định dạng khác.

.IWB File Extension

   
File name IWB File
File Type IWBasic Source Code File
Nhà phát triển IonicWind Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IWB là file gì?

IWB là Developer Files - IWBasic Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IonicWind Software.

tập tin mã nguồn tạo ra bởi IWBasic (trước đây là Sự xuất hiện BASIC), một IDE dùng để phát triển các ứng dụng Windows 32-bit; viết bằng ngôn ngữ lập trình iBasic, mà là tương tự như BASIC và được phát triển bởi IonicWind Software.

What is a IWB file?

Source code file created by IWBasic (formerly Emergence BASIC), an IDE used to develop Windows 32-bit applications; written in the iBasic programming language, which is similar to BASIC and was developed by IonicWind Software.

Cách mở .IWB file

Để mở file .IWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWB do người dùng đóng góp.

  • IonicWind IWBasic
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • PowerPen2013
  • Lynx
  • iW Desktop
  • iW Desktop

Chuyển đổi file .IWB

File .IWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *