IWDGT File

? Cách mở file .IWDGT? Những phần mềm mở file .IWDGT và sửa file lỗi. Convert Binary IWDGT file sang định dạng khác.

.IWDGT File Extension

   
File name IWDGT File
File Type iWeb Widget File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IWDGT là file gì?

IWDGT là Web Files - iWeb Widget File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Widget cụm được sử dụng bởi Apple iWeb, một công cụ phát triển web dành cho Mac OS X; chứa một bó tài nguyên Web, có thể được bao gồm như là một thành phần trang web độc lập; được sử dụng để chèn các thanh menu, tiêu đề, footers, tin qua RSS, và các thành phần khác vào các trang Web.

What is a IWDGT file?

Widget bundle used by Apple iWeb, a Web development tool for Mac OS X; contains a Web resource bundle, which can be included as a standalone Web page component; used for inserting navigation bars, headers, footers, RSS feeds, and other components into Web pages.

Cách mở .IWDGT file

Để mở file .IWDGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWDGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWDGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWDGT do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IWDGT

File .IWDGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *